ONT I RYGGEN

Ont i ryggen får man oftast samband med långvarig ensidig belastning eller vid tillfällen då ryggen belastats över sin kapacitet.

Ryggsmärta innebär lokalt ont i ryggen och/eller strålande smärta ut mot skinka och ben. De bakomliggande orsakerna kan variera ofta påverkas ryggradens rörlighet. Resultatet blir då svårighet att hitta en bekväm arbetsställning och med det en avlastade viloposition, ryggen blir fort trött och en ond cirkel uppstår.

Ryggsmärtan kan vara av olika karaktär allt i från en molande värk till kraftigt intensiv smärta. Vilken struktur som framkallar smärtan är skiljer sig mycket, det är också orsaken till att smärtan kan upplevas så olika. Bakomliggande orsaker till smärtan kan vara skiftande, naprapaten finner orsaken genom att kartlägga och känna igen symptom och utifrån symptombild utföra relevanta ortopediska tester, vanligt är att naprapaten finner nedsatt funktion i ryggens leder och inskränkt rörlighet under perioder av smärta. Inte sällan uppstår en sekundär ökad muskulär aktivitet i området muskulaturen som indirekt bidrar till både ömhet och stelhet.

VAD ORSAKAR RYGGSMÄRTAN

En annan vanlig orsak är att man belastat ryggen mer än vad den är van vid. Typiska tillfällen är ”nya” rörelser. Inte sällan är det snöskottning, trädgårdsarbete eller däckbyte på bilen som triggat smärtan. Övningar som ryggen vanligtvis klarar av men kombinationen av nya rörelser som ställer krav på både rörlighet och styrka kan ibland komma för plötsligt och bli lite för intensiva. Ofta glömmer man bort att faktorer som stress för lite sömn och utebliven rörlighet är otroligt vanliga bakomliggande orsaker.

SÅ BEHANDLAR EN NAPRAPAT ONT I RYGGEN

En naprapat hjälper dig att hitta grundorsaken till din ryggsmärta genom att analysera bakomliggande faktorer till smärtan, viktigt är också att fastställa från vilken struktur smärtan härrör. Utifrån smärtande struktur och bakomliggande orsaker till ryggsmärtan kan naprapaten skapa en individuell behandlingsplan. Behandlingen syftar till att minska smärtan och att återställa ryggens normala förmåga till rörlighet. Genom att kombinera manuella behandlingstekniker, råd om korrektiv stärkande träning med information om smärtorsak kan du slippa få ont i ryggen igen. Har du problem med ryggen är naprapaten bra att nyttja såväl i det akuta skedet men också du haft ryggsmärtan en längre tid.