MOTTAGNING

ATT TÄNKA PÅ INFÖR DITT BESÖK

Undvik besök om du känner dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber och vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du besöker mig.

Rörande vårdhygien hos Amjadi Naprapati gäller samma föreskrifter som för legitimerad vårdpersonal inom den allmänna hälso- och sjukvården i Sverige.