GDPR (General Data Protection Regulation)
Integritetspolicy


1. Allmänt
Amjadi Naprapati har alltid värnat om patienters personliga integritet. I och med införandet av GDPR ( EU:s dataskyddsregler) 2018-05-25 har jag anpassat min hantering av personuppgifter enligt denna. Den här integritetspolicyn beskriver hur jag får in uppgifterna, vilka uppgifter jag lagrar, varför jag lagrar dem, hur jag lagrar dem och hur man som patient kan åberopa sin rätt att bli glömd, d.v.s. borttagen ur min register.


2. Personuppgiftsansvarig
Amjadi Naprapati är personuppgiftsansvarig för de uppgifter jag lagrar.


3. Hur får jag in uppgifterna?

   1. www.bokadirekt.se
   Här kan du boka tid hos Amjadi Naprapati. Du lämnar namn, e-post, mobil och personnummer i samband med bokningen. Uppgifterna kan komma att       användas av Bokadirekt enligt deras policy som finns beskriven på bokningssidan. Samma uppgifter är då tillgängliga även för Amjadi Naprapati.

   2. amjadinaprapti.se
   I mitt kontaktformulär under rubriken ”kontakt” på min websida kan du ge dina kontaktuppgifter, namn och e-post, för att komma i     
   kontakt med mig.

   3. Mottagningsbesök
   Kommer du som ny patient direkt till min mottagning i Järfälla för behandling ber jag också om kontaktuppgifter så som namn, e-post, mobil och     
   personnummer. I vissa fall antecknas uppgifter om de besvär som föranleder besöket.


4. Vilka uppgifter lagras?
   Naprapatbehandling
   Här gäller sedan tidigare PDL (patientdatalagen) som reglerar hur känslig information om patienters hälsotillstånd ska hanteras.


5. Varför lagrar jag personuppgifter?
För att kunna administrera din bokning, för att kunna ge den bästa behandlingen vid varje tillfälle och för uppföljning. För att uppfylla skyldigheten enligt PDL att föra journalanteckningar vid naprapatbehandling. För kommunikation med mina patienter.


6. Hur lagrar jag uppgifterna?
De uppgifter du lämnat när du kontaktat mig via bokningsformuläret lagras i enlighet med GDPR hos Bokadirekt AB. Har du inte besökt mig för behandling på 2 år tas dina uppgifter bort automatiskt. De uppgifter som lyder under PDL kan dock behöva sparas i upp till 10 år. Uppgifter som krävs enligt bokföringslagen måste jag spara i 7 år.


7. Vem har tillgång till uppgifterna?
Amjadi Naprapati delar inte uppgifterna med någon tredje part utom då det finns lagkrav som t.ex för bokföring och journalhantering.


8. Dina rättigheter
Du har rätt att en gång per år skriftligen begära att få ta del av alla uppgifter jag lagrat om dig. Du har också rätt att begära att jag tar bort alla uppgifter jag har om dig. Men även där finns lagkrav som kan göra att vissa uppgifter måste sparas viss tid.