VANLIGA BESVÄR

Naprapater behandlar en rad olika patientgrupper för såväl akuta som kroniska besvär. Gemensamt för samtliga patienter som behandlas av naprapat är att de söker för smärttillstånd i rörelse- och stödjeorganen.