INFÖR DITT BESÖK

Inför ditt besök på Amjadi Naprapati kan det vara bra att känna till mina rutiner, exempelvis att det är en kontantfri mottagning och att större delen av ditt första besök ägnas åt undersökning.

Bokning

Onlinebokning kan avbokas upp till 12 timmar innan behandling. Därefter ber jag dig att avboka behandling per telefon. Måste du avboka eller ändra din tid ska detta ske senast en vardag 12 timmar före besöket. Besök som avbokas eller ändras senare faktureras.

Besök

När du kommer till mottagningen får du en hälsodeklaration, den fyller du i medan du sitter ned i väntrummet. Det är viktigt att hälsodeklarationen fylls i korrekt eftersom det i den finns frågor som jag måste ta hänsyn till såväl inför undersökning som behandling.

Jag kommer och hämtar dig i väntrummet och följer dig till behandlingsrummet. Där kommer du att få berätta och svara på frågor om dina besvär, i journalen kallas detta anamnes. Därefter följer en grundlig undersökning. De besvär som du sökt behandling för, tillsammans med anamnesen, styr hur undersökningen kommer att utföras.

Vid det första besöket kommer en stor del av tiden att ägnas åt anamnes samt undersökning. Undersökningsresultatet leder fram till en diagnos som i sin tur ligger till grund för behandlingen. Vid ett förstagångsbesök är alltså tiden för behandling kortare än vid ett återbesök. Observera även att min journalföring ingår i besökstiden. Det gör att den effektiva behandlingstiden blir kortare än vad som anges i bokningen.

VIKTIGT ATT KÄNNA TILL

  • Det är en kontantfri mottagning och tar endast emot betalning via kort.
  • Som patient omfattas du av patientförsäkring.

  • Du är välkommen att framföra önskemål.
  • Vid första besöket ägnas större delen av behandlingstiden åt undersökning. Jag har eget diagnosansvar och undersökningen utförs för att jag ska kunna ställa en korrekt diagnos och lägga upp behandlingen därefter. För att få en bild av hur tidigare behandling påverkat vävnaderna görs undersökning även vid återbesök.
  • Undersökning och behandling sker med patienten klädd i underkläder. Detta för att jag ska kunna se eventuella asymmetrier samt kunna palpera (känna med händerna) muskler och leder för att komma fram till rätt diagnos.
  • I behandlingstiden ingår, utöver undersökning och behandling, även journalföring samt iordningställande av behandlingsrum innan nästa patient. Detta innebär att tiden på behandlingsbänken blir kortare än den tid som syns i bokningen.
  • Amjadi Naprapati använder Bokadirekt som leverantör av journalsystem och för att samla in hälsodata. Samtliga formulär är direkt kopplade till din journal. Du skickar informationen via en krypterad anslutning (https) och den går direkt till Bokadirekt och deras databaser. Leverantören lyder under gällande lagar för GDPR, PUL, patientjournallag och patientdatalag. Dessa lagar innebär ett skyddsnät i hantering av din hälsodata och jag känner mig trygg i deras hantering. Ifall du vill ha mer tekniska detaljer kring exakta protokoll som är implementerade behöver jag vidarebefordra din fråga till någon någon av Bokadirekts tekniker.