Mina tjänster

Naprapati
Syftet med behandlingen är att minska smärtan och återställa kroppens naturliga förmåga till rörlighet. Därefter läggs stor vikt på att analysera och åtgärda bakomliggande orsaker, som exempelvis muskulär obalans eller brister i arbetsmiljön.
Exempel på smärttillstånd som med goda resultat behandlas med naprapati är: nackspärr, spänningshuvudvärk, musarm, tennisarmbåge samt skulder-, axel-, ländryggs-, ischias-, knä-, hälsena- och fotledsbesvär.

Prestationsundersökning
Prestationsundersökning är en lämplig undersöknings- och behandlingsmetod för att förebygga och minska risken för överansträngningsskador. Muskulära obalanser i små skalor är oundvikliga och brukar inte ge några besvär. Däremot om obalanserna är för stora så kan det leda till överansträngningsskador. Undersökningen går ut på att hitta dessa obalanser och korrigera dem med specifika behandlingar och övningar. Tiden avslutas med att massera musklerna längs ryggraden.

Funktionell Rörelseanalys (FRA)
Funktionell rörelseanalys är ett lämpligt test för alla oavsett erfarenhet av träning. Fördelarna med att använda FRA är bl.a. att den identifierar rörlighetsbegränsningar, svagheter och asymmetrier. Detta utvärderas genom att du får utföra sju olika rörelser som graderas utifrån olika kriterier gällande rörlighet, styrka och stabilitet. Därefter får vi en uppfattning om dina muskulära obalanser, stabilitet och rörelseproblematik. Utifrån resultatet genomgås skräddarsydda korrektionsövningar som ska hjälpa dig att hitta balans i kroppen, minska risken för skador och skapa förutsättningar för en ökad prestationsförmåga.
GLÖM INTE ATT TA MED DIG TRÄNINGSKLÄDER OCH SKOR!

Elektroterapi
Laser används främst vid inflammatoriska och ödemiska tillstånd samt vid idrottsskador.
Magnetterapi används främst vid inflammatoriska och ödemiska tillstånd samt vid idrottsskador. Perfekt i kombination med Laser.
Olika strömformer, Ultraljud och Diatermi används främst vid idrottsskador. Oftast kombinerad med Laser och Magnetterapi.